เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

 
23-05-2557 [ ประกาศ ]
เนื้อหา
การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)

ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่
๑. การขอความเห็นชอบการจดทะเบียน
๒. การนำรถมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ --> คลิก

23-05-2557 [ ประกาศ2 ]
เนื้อหา
การบันทึกประวัติรถรับจ้างสามล้อ

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการส่งประวัติผู้ขับรถ ของรถยนต์รับจ้างสามล้อ
ท่านจะต้องแนบใบอนุญาตขับรถ ประเภท รถรับจ้างสามล้อสาธารณะเท่านั้น
ห้ามใช้ใบขับขี่ประเภทอื่น ในการส่งประวัติ